Talba qasira għall-erwieħ 2

Dan it-Talb Speċjali kollu miġbur f’dokument wieħed – PDF

MUR GĦAL-LISTA TA’ TALB SPEĊJALI

Ġesu’ u Marija, għeżież tiegħi, jien indur lejkom b’kunfidenza u nitlobkom għall-ħtiġijiet materjali, imma l-aktar dawk spiritwali ta’ wliedkom kollha. Jien se noqgħod magħkom fit-talb, filwaqt li Intom toħorġu tamministraw qalb l-erwieħ. Nitlobkom għall-persuni kollha li naf l-ewwel umbagħad għal kulħadd. Nitlobkom ħniena, ħniena u ħniena! Jien inħobbkom u nafda Fikom, salvaw l-erwieħ! Ammen. Grazzi. Halleluia.

Dan it-Talb Speċjali kollu miġbur f’dokument wieħed – PDF

MUR GĦAL-LISTA TA’ TALB SPEĊJALI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s