Talba qasira għall-erwieħ 1

Dan it-Talb Speċjali kollu miġbur f’dokument wieħed – PDF

MUR GĦAL-LISTA TA’ TALB SPEĊJALI

Mulej, bierek u qaddes lil kulħadd – lil uliedek b’mod speċjali dawk li l-aktar jeħtieġu t-talb f’dan il-mument! Int tara kollox. Bierek ‘l uliedek kollha u żommhom bħalma qroqqa żżomm lill-flieles tagħha. Ħu ħsieb ta’ kulħadd. Agħtihom dak li għandhom bżonn. Grazzi tal- Ħniena ġeneruża tiegħek. Kull glorja lilek!

Dan it-Talb Speċjali kollu miġbur f’dokument wieħed – PDF

MUR GĦAL-LISTA TA’ TALB SPEĊJALI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s