X’inhi l-pożizzjoni tal-Knisja fuq il-ħarsien tas-Saħħa tal-bniedem?

56

🌻 L-individwu għandu responsabiltà lejn saħħtu u saħħet l-oħrajn. Għalhekk:

  • għandu jirrikreja ruħu b’mod xieraq (per eżempju sport),
  • m’għandux isuq b’mod ta’ periklu għalih innifsu jew l-oħrajn,
  • m’għandux ipejjep jew jisker jew juża drogi,
  • għandu jieħu ħsieb tas-saħħa bl-għażla għaqlija tal-ikel li jiekol
  • u bla ma jiffissa għandu jara li dak kollu li jagħmel u jikkawża fl-ambjenti fejn ikun għandu jġib ‘l quddiem il-ħajja u s-saħħa tiegħu u tal-oħrajn u jevita l-mard, il-ħmieġ, il-kruha, il-vandaliżmu, l-istorbju, il-ħela.

🌻 Huwa nuqqas u dnub meta ma nagħmlux dmirijietna. Huwa dmir tagħna li nieħdu ħsieb ta’ ġisimna u ta’ saħħet ħaddieħor. Għalhekk huwa ħażin li nużaw ġisimna biex nieħdu sensazzjonijiet bħal f’ċerti passatempi perikolużi jew bix-xorb jew sustanzi oħra. Il-ġisem mhux hemm għall-frugħa iżda biex bih inqimu ‘l Alla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s