Liema huma l-erba’ firdiet li jġib miegħu d-dnub?

36

🌻 Minn ma’ Alla:

 • jinfired minn ma’ Alla billi jitlef dik it-tgħannieqa ta’ Alla (“sawwar lill-bniedem
 • mit-trab tal-art u nefaħlu f’imnifsejh”)
 • ma jibqax iħossu minn ta’ ġewwa ma’ Alla
 • ma’ Alla jħossu sar qisu barrani jew skjav u mhux aktar iben u bint.

Fil-fatt Alla jsejjaħlu lil Adam għax ma jsibux bħas-soltu fil-ġnien. Adam kien moħbi minn Alla: “smajt ħossok fil-ġnien u bżajt għax jien għeri u nħbejt.”

🌻 Minn mal-bnedmin l-oħra:

 • jinfired minn ma’ bnedmin oħra billi jakkuża lill-oħrajn flok jagħraf ir-responsabbilita’ tiegħu.
 • L-għajta ta’ ferħ ta’ meta kiseb lill-mara (“Din id-darba din hi għadma minn għadmi u laħam minn laħmi!”).
 • Issa spiċċat f’espressjoni ta’ tmaqdir: “Il-mara li inti tajtni għal miegħi …”.

🌻 Fih innifsu:

 • jinfired fih innifsu billi jkollu sens ta’ rimors u mistħija.
 • Alla kien ħalaq lill-bniedem f’serenita’ miegħu nnifsu (“U t-tnejn kienu għerja, ir-raġel u martu, u ma kienux jistħu minn xulxin.”),
 • Wara d-dnub, il-bniedem jibża’ minn ħaddieħor u jinkwieta fuq l-immaġni tiegħu (“…u ntebħu li kienu għerja u ħietu weraq tat-tin u għamlu iħżma.”).

🌻 Minn man-Natura:

Għall-ewwel il-bniedem huwa padrun tal-ġnien (Alla jagħtih is-siġar kollha; hu jagħti l-ismijiet lill-annimali). Iżda bid-dnub jinfired minn mal-ħolqien ta’ Alla. Sinjali ta’ dan huma:

 • it-tbatija tal-mara biex twelled u
 • t-tbatija tar-raġel biex jaqla’ l-ikel ta’ kuljum.

🌻 Nistgħu ngħidu li l-infern hu propju dan l-istat ta’ firda. Jibda hawn fid-dinja, u wara jkompli b’mod totali għal dejjem. Id-dnub u l-infern b’dal-mod jorbtu ma’ xulxin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s