Ix-xjenza u l-Knisja jaqblu?

18

🌻 Il-mistoqsija mhix impoġġija tajjeb għax ix-xjenza hi ‘għalqa’ għaliha għax tibbaża l-istqarrijiet tagħha fuq il-materja, filwaqt li l-Knisja tgħidilna l-messaġġ spiritwali li rċeviet mingħand l-appostli.

🌻 Ix-xjenza m’għandhiex il-monopolju tal-verita’! Meta l-Knisja ppruvat tikkundanna xjenzati għax ħarġu b’ċerti teoriji li l-Knisja ħasbet li kienu se jfixklu t-twemmin spiritwali żbaljat eż. Fil-każ ta’ Galileo.

🌻 Meta xi xjentisti qalu li t-tagħlim tal-Knisja ħrafa, żbaljaw bil-kbir għax ma fehmux li x-xjenza u l-Knisja għandhom il-miżuri tagħhom kif ikejlu l-veritajiet li jistqarru.

🌻 Nistgħu ngħidu li l-Knisja tatna l-istampa kollha spiritwali u li tgħinna biex insalvaw.

🌻 Ix-xjenza, meta u kif irid Alla, ġieli turina kif saru l-affarijiet eż.

  • Jista’ jkun li xi darba ġejna mix-xadini.
  • L-arkeoloġi sabu l-arka ta’ Noe’ bil-qisien preċiżi bħalma hemm fil-Bibbja u l-lokalita’ wkoll.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s