Il-Knisja kif tħares lejn l-Ambjent f’konnessjoni mal-Ħajja Umana?

55

🌻 Il-kelma ‘ambjent’ tirreferi għal kull post fejn jgħix, jaħdem u jirrikreja ruħu l-bniedem. Tintuża wkoll għan-natura, l-arja, il-baħar u l-art. Peress li l-Knisja tixtieq li l-ħajja tal-bniedem fl-aspetti kollha tagħha tiġi mħarsa u promossa, għaldaqstant trid li jiġu mħarsa l-ambjenti kollha.

🌻 Fil-Ġenesi naqraw kif Alla kkmanda lil Adam biex ‘jaħdem u jħares il-ġnien’. Kull meta l-bniedem (Adam) jieħu ħsieb tal-ġnien (l-ambjenti kollha tad-dinja) ikun qed jieħu ħsieb tal-ħajja u jġibha ‘l quddiem. Kull meta jħassar jew jeqred l-ambjenti, ikollu effett fuq il-ħajja tal-bnedmin t’issa u tal-bnedmin tal-futur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s