Huwa żgur li Alla jweġibna meta nitkellmu miegħU fit-talb?

5

🌻 Iva, żgur imma jrid ikollna attitudni u xewqa sinċiera li nsibu lil Alla, ħalli naraw xi jrid jgħidilna u nfasslu ħajjitna fuq dak li jrid Hu.

🌻 Hu stess wegħedilna din il-ħaġa. F’Ġeremija 29: 11 Alla jgħid li kull wieħed u waħda minna:

“Jien naf il-pjanijiet li ħsibt għalikom; pjanijiet ta’ ġid u mhux ta’ ħsara, li nagħtikom ġejjieni mimmli tama. Intom issejjħuli u tiġu titolbuni u jien nismagħkom, tfittxuni u ssibuni. Meta tfittxuni b’qalbkom kollha, issibuni.”

🌻 Mela, la Hu stess wegħedna u aħna nemmnu li Hu ħaj, iweġibna ŻGUR għax min hu haj, jikkomunika.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s