Ma xiex nistgħu inqabblu lil Alla?

4

🌻 Nistgħu nqabbluh mar-riħ li ma jidhirx imma jekk naraw pultiera tiċċaqlaq jew il-baħar imqalleb, ngħidu li qed jonfoħ ir-riħ. Imma fir-realta’, li nkunu qed naraw hu biss l-għemejjel tar-riħ mhux ir-riħ innifsu!

🌻 B’mod sempliċi u biex nifhmu, aħna nistgħu naraw il-ħidma t’Alla (u mhux neċessarjament lil Alla) u nifhmu li Hu għamilha, mela Hu reali tassew.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s