La lil Alla ma narahx u ma m’għandix provi xjentifiċi dwar r-realta’ tiegħU kif nista’ nemmen fiH?

3

🌻 Tista’ tipprova b’mod xjentifiku l-imħabba ta’ bejnietna? Jekk tgħid li ommok, missierek, it-tfajla, il-ġuvni, martek, żewġek, uliedek, il-familjari jew ħbiebek iħobbuk, kif tista’ tkun ċert minn dan? L-imħabba ma tistax tanalizzha taħt l-ebda strument xjentifiku.

🌻 Forsi hawn tgħiduli li tafu li persuna tħobbkom għax turikom rispett, tgħinkom, tieħu ħsiebkom, jimpurtha minn dak li tkunu għaddejjin minnu. Imma dawn kollha huma l-AZZJONIJIET tal-persuna li tħobbkom u mhux l-IMĦABBA fiha nnifisha.

🌻 L-istess fejn jidħol Alla. LilU ma narawhx imma naraw l-azzjonijiet ta’ mħabbtU;
  • is-sbuħija tal-ħolqien,
  • il-paċi fil-qalb ta’ dawk li jimxu fuq il-Kelma tiegħU,
  • il-persuni li jieħdu ħsiebna u jimpurthom minna eċċ… kollox rigal tiegħU!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s