36. Nitolbu għall-Papa

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Talb għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti.

adobestock_50540228_catholic_church_pope_salute_concept_1200x580.jpg

Mulej Ġesu’, int bnejt il-Knisja tiegħek fuq Pietru, u tajtu l-missjoni li jmexxi l-Knisja tiegħek fuq l-art, nitolbuk għall-Papa, Vigarju Tiegħek u suċċessur ta’ Pietru, biex flimkien mal-isqfijiet iwassal lid-dinja kollha l-messaġġi Tiegħek. Agħtih il-qawwa u l-kuraġġ biex ikun strument ta’ paċi fid-dinja. Marija, Omm is-Saċerdot, ħares lill-Papa li jirrapreżenta lil Ġesu’ Kristu, Ibnek u Feddej tagħna.

One thought on “36. Nitolbu għall-Papa

  1. Pingback: Talb għall-bżonnijiet tas-Saċerdoti – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s