34. Nitolbu għall-isqfijiet

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Talb għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti.

bishop-silhouette-e1386731428861Etern Alla li tista’ kollox, għat-tmexxija tal-Knisja qaddisa Tiegħek u għall-għaqda tal-fidi, int qegħidt fuqha l-isqfijiet, bħala suċċessuri tal-appostli u bħala għassiesa li jiddefendu l-erwieħ. Itfa’ fuqhom, nitolbuk, il-milja tal-grazzja Tiegħek, li twettaqhom biex ikunu rgħajja tajba u biex il-ħidma tagħhom għall-glorja Tiegħek u għas-salvazzjoni tagħna tħalli ħafna frott.

Agħmel li bil-kelma tagħhom u fuq kollox bl-eżempju, huma jkomplu bir-reqqa dmirijiethom kollha. Jalla bil-ħila tagħhom, il-fidi nisranija tkun imħarsa minn kull żball, u taħt it-tmexxija siewja tagħhom, aħna ngħixu dejjem fit-tjieba, fil-paċi u fl-imħabba nisranija. Ammen

One thought on “34. Nitolbu għall-isqfijiet

  1. Pingback: Talb għall-bżonnijiet tas-Saċerdoti – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s