32. Għall-Kappillan jew Arċipriet

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Talb għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti.

header-3

O Ġesu’, Ragħaj etern tal-erwieħ, li għoġbok tafda parti tal-merħla Tiegħek lill-Arċipriet tagħna, nitolbuk li ddawlu, tfarrġu u tmexxih fit-twettiq tal-missjoni iebsa tiegħu.

Min-naħa tagħna aħna nwegħduk li nagħtuh ġieħ bħala rappreżentant Tiegħek, li nobduh bħala kap tal-familja spiritwali tagħna, li ngħinuh fil-ħidmiet ta’ żelu u ta’ appostolat.

One thought on “32. Għall-Kappillan jew Arċipriet

  1. Pingback: Talb għall-bżonnijiet tas-Saċerdoti – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s