29. Jien magħżul Saċerdot u għal dejjem ~ Karidnal A. Ballestrero

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Talb għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti.

506px-holy_orders_pictureĠesu’ jien Saċerdot mhux b’inizjattiva tiegħi, lanqas għall-mertu tiegħi jew għax jien superjuri għall-oħrajn; jien Saċerdot għax Int ħarist lejja; għax Inti ħdejja tul it-triq kollha ta’ ħajti u kont Inti li għidtli: “Imxi warajja” bi stedina ċara u mimlija mħabba u b’mod mill-iktar sopranaturali.

Lili m’għidtlix għaliex u lanqas kif, imma biss: “Ejja u imxi warajja”

Imma, Mulej, fejn Int? Fejn toqgħod? “Ejja u tara.”

Imma, Mulej, xi trid? “Ejja u ismagħni.”

Imma Mulej, x’destin ser ikollha ħajti? “Tiegħi stess.”

U waqt li għaqqadtni mad-destin Tiegħek, Int għamiltni Saċerdot. Din l-avventura li ma tħallikx kwiet, m’għandhiex passat li jagħlaq l-istorja tagħha. Għandha bidu, żgur, għax Int sejjaħtli f’ċertu jum ta’ ħajti, imma m’għandhiex tmiem.

Jien imsejjaħ illum, kif ser inkun imsejjaħ għada; u kif ser inkun imsejjaħ sal-jum tal-eternita’! għax int, Mulej, ma jiddispjaċikx tal-għażla Tiegħek.

Karidnal A. Ballestrero

One thought on “29. Jien magħżul Saċerdot u għal dejjem ~ Karidnal A. Ballestrero

  1. Pingback: Talb għall-bżonnijiet tas-Saċerdoti – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s