25. Talba lill-Madonna għall-Vokazzjonijiet

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Talb għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti.

vocationsVerġni Marija, Omm ta Kristu Saċerdot, Omm is-Saċerdoti kollha tad-dinja: Int tħobb b’mod speċjali lis-Saċerdoti, għax huma xbieha ħajja ta’ Ibnek Ġesu’.

Lejk induru, ja Omm maħbuba tagħna: Bl- “iva” umli, siekta u ġeneruża tiegħek, Int weġibt għas-sejħa t’Alla l-Għoli. Agħmel li anke llum ħafna żgħażagħ jagħarfu s-sejħa ta’ Ibnek u jisimgħuh jgħidilhom: “Imxu warajja”. Agħmel li jkollhom il-kuraġġ li jħallu kollox u jimxu wara Kristu fit-triq li mexa Hu.

Ja Omm maħbuba tagħna, itlob int stess lill-Missier għal aktar Saċerdoti li tant neħtieġuhom; u ladarba l-Qalb tiegħek għandha qawwa kbira quddiem Alla, Aqlgħalna, O Marija, il-grazzja li jkollna saċerdoti qaddisin. Ammen

One thought on “25. Talba lill-Madonna għall-Vokazzjonijiet

  1. Pingback: Talb għall-bżonnijiet tas-Saċerdoti – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s