24. Agħtina Mulej Saċerdoti Hienja

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Talb għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti.

cara_webInħares lejk, Saċerdot Divin u Etern, hemm, ġoċ-Ċenaklu, waqt li Inti kont qed tiċċelebra l-Ewwel Sagrifiċċju mistiku tal-Ewkaristija, qabel ma seħħ is-Sagrifiċċju mdemmi tas-Salib.

U naħseb fis-Saċerdoti kollha. F’idejk nafdahom; huma Tiegħek, għax Inti kkonsagrajthom għalik. Farraġhom!

Huma bnedmin dgħajfa, xi drabi skoraġġuti, frustrati, imma Int Feddej!

Jew forsi, Inti tippermetti li jgħaddu minn forn ta’ tisfija bħal dak Tiegħek tal-Kalvarju. Huma kopja ħajja Tiegħek, Saċerdot Etern; l-ewwel frott tal-Fidwa Tiegħek, erfagħhom fis-siegħa tal-prova, agħmel li kull wieħed minnhom iħoss il-Preżenza Tiegħek.

Agħtina, Mulej Saċerdoti hienja!

Karidnal A. Ballestrero

 

One thought on “24. Agħtina Mulej Saċerdoti Hienja

  1. Pingback: Talb għall-bżonnijiet tas-Saċerdoti – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s