20. Talba għas-Saċerdot Konfessur bħala ringrazzjament wara l-Qrar

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Talb għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti.

woman_going_to_confession_credit_asiandelight_shutterstock_cnaTalba għas-Saċerdot Konfessur bħala Ringrazzjament wara l-Qrar

Sid tiegħi Ġesu’ Kristu, bierek nitolbok lill-qaddej tiegħek li f’ismek għadu kif amministrali s-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni. Għinni niftakar fil-pariri li tani, u li nwettaq kif jixraq dak li ġustament ordnali biex nagħmel.. U agħtih il-milja tal-grazzja Tiegħek sabiex ir-ruħ tiegħu stess tkun imsaħħa u kollha fervur għas-servizz perfett Tiegħek biex b’hekk fl-aħħar jasal għat-tgawdija tal-premju mistħoqq fil-ġenna, Int li tgħix u ssaltan flimkien mal-Missier u mal-Ispirtu s-Santu, Ammen.

One thought on “20. Talba għas-Saċerdot Konfessur bħala ringrazzjament wara l-Qrar

  1. Pingback: Talb għall-bżonnijiet tas-Saċerdoti – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s