23. Estasi

Eucharistic-adoration-1160x480ESTASI

L-estasi huwa stat starordinarju li fih Alla jerfa’ r-ruħ għall-kontemplazzjoni sopranaturali. Xi drabi illi r-ruħ tħalli l-ġisem u ttir lejn is-Sema.

Xi estasi huma qosra bħal dik ta’ Santa Katarina ta’ Genoa (mietet fl-1510). Din kienet tibda waqt il-quddiesa iżda dejjem reġgħet ġiet f’sensiha sa ħin t-Tqarbin.

San Franġisk Saverju (miet fl-1552) ġie li kellu estasi għall-ġurnata sħiħa.

Sant Injazju ta’ Loyola (miet fl-1556) kien jieħu mill-inqas siegħa bħala preparazzjoni għall-quddiesa. Is-sagrifiċċju kien jeħodlu ħafna iktar minn siegħa.

San Franġisk Borgia (miet fl-1572) Ġiżwita, kien jidħol tant f’kontemplazzjonijiet twal illi kien jibda l-quddiesa filgħodu u jispiċċa filgħaxija. Tant hu hekk illi rari kien iqaddes fil-pubbliku.

Santa Teresa t’Avila (mietet fl-1582) spiss kienet tidħol f’estasi twal wara li titqarben. Ġie li għaddiet sagħtejn sħaħ f’din it-telfa ta’ mħabba lejn Ġesu’.

San Filippu Neri (miet fl-1595) kien ikollu estasi hekk qawwija waqt l-Elevazzjoni u t-Tqarbin illi kienu jieħdu fuq sagħtejn. Ġieli għatta wiċċu b’maktur tal-għażel biex ikun jista’ jgawdi l-preżenza tal-Feddej bla ebda tfixkil. Kien iqaddes f’kappella privata. Fl-aħħar ħames snin ta’ ħajtu kien idum iqaddes iktar minn sagħtejn.

Santa Margerita Maria Alacoque kienet għadha tirrikovera minn marda qalila meta talbet lis-superjura tagħha biex tħalliha quddiem it-Tabernaklu matul il-lejl ta’ Ħamis ix-Xirka. Is-superjura ċeditilha kontra qalbha u s-soru għaddiet il-lejl għarkupptejha mingħajr ma tiċċaqlaq mitlufa quddiem Ġesu’.

mary-magdalene-incarnationAnna Maria Taigi (mietet fl-1837) kienet tidħol f’estasi kbira hekk kif tirċievi l-Ewkaristija.

Wara li San Benedittu Guiseppi Labre (mietet fl-1738) ġie rrifjutat minn ħafna monasteri minħabba f’saħħtu, beda jinviżta ħafna knejjes f’Ruma. Jingħad illi waqt dawn il-pellegrinaġġi kont tarah fuq irkupptejh bla ċaqliq quddiem it-Tabernaklu minn filgħodu sa filgħaxija, hekk illi laqqmuh
“Il-fqajjar tal-Kwaranturi.”

San Alfonzu Liguori (miet fl-1787) kont spiss issibu f’estasi quddiem is-Santissmu Sagrament. Jingħad illi l-ebda qaddis qatt ma għamel viżti lil Ġesu’ daqsu. Meta minħabba l-eta’ avvanzata tiegħu ma kienx għadu kapaċi jqaddes kien jisma’ ħames jew sitt quddisiet kuljum u jgħaddi madwar sitt sigħat ta’ talb kuljum quddiem is-Santissmu Sagrament. Kien spiss jistqarr illi wara l-quddiesa ma hemmx għeżeż minn viżta kuljum lil Ġesu’ fl-Ewkaristija, għax fil-kwarta li tgħaddi f’riġlejn Ġesu’ takkwista bil-bosta iżjed mix-xogħol kollu ta’ matul il-jum.

San Pietru t’Alcantara (miet fl-1562) kien Patri Franġiskan. Sa minn meta rċieva l-Ordni Sagri kien spiss jidħol f’estasi quddiem it-Tabernaklu. Għalhekk kull meta kien ikun jivvjaġġa kienu jagħtuh ċella ħdejn il-kappella biex ikun dejjem qrib it-Tabernaklu.

San Charbel Makhlouf (miet fl-1898) tal-Lebanon kien ġeneralment iqaddes għall-ħabta ta’ nofsinhar biex igħaddi filgħodu fi preparazzjoni għall-quddiesa u filgħaxija f’ringrazzjament. Kien jitlob f’ġabra profonda bla ma jagħti xejn kas ta’ dak li jkun jiġri madwaru.

San Piju tal-Pjagi (miet fl-1968) kien Patri kappuċin f’Pietrelcina u dan kien l-ewwel saċerdot li rċieva l-pjagi tal-Feddej. Kien iqum fit-tlieta ta’ filgħodu biex jgħaddi sigħat fit-talb qabel iqaddes. Waqt il-quddiesa kien jidħol f’estasi twal u kien iħoss ħafna mit-tbatija u mill-Passjoni ta’ Ġesu’. Ġeneralment il-quddiesa tiegħu kienet tieħu ‘l fuq minn erbgħa sigħat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s