5. Ġesu’ Jkellimni – il-Bard ta’ Ġesu’

josh-applegate-122366-unsplash

(Żmien il-Milied)

Grazzi ħafna ja ruħ twajba talli ġejt ħdejja forsi ma tantx kellek aptit, għax il-ħajja tiġbdek ‘l hawn u ‘l hemm u tħallik bla nifs. Iżda int ħallejt kollox warajk u ġejt biex tqatta’ ftit ħin ħdejja biex tadurani u tirringrazzjani ta’ kulma nagħmel miegħek.

F’dawn il-ġranet tal-Milied nifraħ aktar meta xi ħadd iżurni fl-Ewkaristija. Jien għażilt minn jeddi li nitlef il-liberta’ tiegħi filwaqt li tajtha lilek biex tagħżel jekk tiġix ħdejja jew le. Ħeġġeġ lill-oħrajn ukoll biex jiġu spiss ħdejja, imqar għal ftit minuti biss. Hawn fl-Ewkaristija meta nkun waħdi niftakar fil-bard li ħassejt meta twelidt f’dak l-għar kiesaħ.

Għalhekk kull meta tiġi ħdejja xi ruħ twajba bħal donni nħoss is-sħana li tant tferraħli qalbi. Hawnhekk jien għeri minn kollox, tinsiex. Inżajt il-kobor, il-qawwa, is-sbuħija u l-majesta’ kollha tiegħi biex niċċekken għalik u għall-oħrajn.

Fl-Ewkaristija jien qisni tarbija debboli, nieqsa minn kollox u li tagħmel biha li trid. Il-bnedmin jistgħu jagħmlu bija dak li jridu huma. Ara kemm iċċekkint għalik. Jistgħu jgħannquni magħhom jew jabbandunawni.

Jistgħu jaċċettawni jew inkella jħalluni barra fil-ksieħ u fil-bard. Fil-bard tal-bruda u l-indifferenza, li hu tant kiefer u tant iweġġa’.

Inti sa ddaħħalni f’ħajtek u f’qalbek? Jew sa tħallini barra fil-bard?

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s