1. Riflessjoni – L-Ewkaristija … Aħseb Ftit

web3-eucharist-communion-bread-and-wine-body-and-blood-concept-shutterstock

Hemm miktub:

“Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej.” Induqu l-aktar ‘il Mulej fl-Ewkaristija. Imma l-Ewkaristija ma fiha l-ebda tomgħa forsi tgħidli int. Ħija għandek żball!

L-Ewkaristija fiha tomgħa tassew meraviljuża!

Meta wieħed jitqarben, wieħed għandu jħoss tomgħa qawwija li timlielek qalbek:

  • tomgħa ta’ ħlewwa,
  • tomgħa ta’ ferħ,
  • tomgħa ta’ paċi,
  • tomgħa ta’ qdusija,
  • tomgħa ta’ kuraġġ,
  • tomgħa ta’ fwieħa spiritwali,
  • tomgħa tal-ġenn!
  • tomgħa ta’ Alla nnifsu.

Fl-Ewakaristija għandek issib ukoll tomgħa ta’ mogħdrija.
Fl-Ewkaristija għandek issib ukoll tomgħa ta’ maħfra.
Fl-Ewkaristija għandek issib ukoll tomgħa ta’ ħniena.
Iva, tomgħa tad-dinja l-oħra,
tomgħa tal-eternita’.
Tomgħa tal-ġenna.

Grazzi, Mulej. Grazzi, Missier, ta’ dan ir-rigal meraviljuż.
Grazzi, Spirtu Qaddis, ta’ dan il-misteru kbir ta’ mħabba.
Imħabba għalina. Għalija.
Santissima Trinita’ jien infaħħrek u nadurak.
Ammen.

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.

 

One thought on “1. Riflessjoni – L-Ewkaristija … Aħseb Ftit

  1. Pingback: Talb Ewkaristiku – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s