2. Riflessjonijiet

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Talb għas-Saċerdoti.

priest-4-390x285Ġieli kkunsidrajt li taddotta bit-talb tiegħek saċerdot bħala ħuk? ”Marija, Għajnuna tal-Insara” issuġġeriet dan li ġej:

 1. Itlob lil Marija biex tassenjah lilek.
 2. Ħobbu bħala ħuk tassew.
 3. Offri talb u sagrifiċċji għalih ta’ kuljum.
 4. Ipproteġieh mit-tentazzjoni.
 5. Itlob lil Alla biex hu jevita milli jagħti skandlu.
 6. Sejjaħlu lura għall-fervur.
 7. Sir qaddis/a biex hu jkun jista’ jsir ukoll.
 8. Itlob biex Marija tkun Omm tenera għalih u ssiblu ħbieb tajba.
 9. Itlob għall-vokazzjoni ġdida biex toħodlu postu.

Ftakar…

 • Jekk is-saċerdot huwa qaddis kbir, il-poplu tiegħu jkun qaddis.
 • Jekk is-saċerdot huwa qaddis, il-poplu tiegħu jkun tajjeb.
 • Jekk is-saċerdot huwa tajjeb, il-poplu tiegħu jkun ġust.
 • Jekk is-saċerdot huwa ġust, il-poplu tiegħu jkun instabbli.
 • Jekk is-saċerdot huwa instabbli, il-poplu tiegħu jkun poplu ħażin.

Anonimu


Li tonora s-saċerdozju huwa li tonora lis-Saċerdot il-Kbir u Etern, Ġesu’ Kristu. Li tara lil Kristu fis-saċerdot hi t-triq iż-żgura biex issib lil Alla.

Fr. James, OFM Kap


Min jonora lis-saċerdot, jonora lil Kristu.
Min jinsulta lis-saċerdot, jinsulta lil Kristu.

San Ġwann Kriżostmu


Li kelli nara anġlu u saċerdot, kont ninżel għarkubbtejja; l-ewwel quddiem is-saċerdot imbagħad quddiem l-anġlu.

San Franġisk t’Assisi


Is-saċerdoti għandhom bżonn ta’ ħafna talb. Għandhom bżonn jiġu mqawwija permezz ta’ rwieħ vittmi – nies li jgħaqqdu t-talb u s-sofferenzi tagħhom mal-merti infiniti ta’ Ġesu’ Kristu Sidna.

Fr. Emile-Marie Brieve


Priest Praying Over Communion

Ma rridux ninsew li s-saċerdoti huma, u li jibqgħu, bnedmin. Alla ma jagħmilx miraklu biex jeħlishom mill-istat uman.

Is-saċerdozju ma jagħtix minnu nnifsu l-qawwa biex wieħed jagħmel kull ma jrid jew li wieħed jirnexxi f’kollox. Huwa importanti li niftakru dan biex ma naqgħux fl-iżball antik… dak li niddiżumaniżżaw is-saċerdozju u b’konsegwenza ta’ dan inpoġġu lis-saċerdot il-barra mill-ħajja ordinarja.

Din tagħmel ħafna ħsara għax meta niżolawh, bħal ma jagħmlu dawk li ma jemmnux, għar-realta’ esklussiva taċ-ċerimonji, s-saċerdot ikun imċaħħad fil-maġġor parti tal-eżistenza tiegħu. Jekk il-bniedem jirrifjuta milli jinkludi s-saċerdot f’ħajtu, dan ma jistax jibqa’, għall-inqas b’mod sħiħ, il-medjatur tiegħu.

Kardinal Suhard


Saċerdot Tajjeb

 • Is-saċerdot hu maħbub minn Alla.
 • Is-saċerdot hu maħbub mill-bniedem.
 • Is-saċerdot hu bniedem qaddis għaliex hu jimxi quddiem il-wiċċ t’Alla Qaddis.
 • Is-saċerdot jifhem kollox.
 • Is-saċerdot jaħfer kollox.
 • Is-saċerdot imdawwar b’kollox.
 • Il-qalb tas-saċerdot, bħal dik ta’ Kristu, hi minfuda bil-lanza tal-imħabba.
 • Il-qalb tas-saċerdot hi miftuħa, bħal dik ta’ Kristu, biex tilqa’ fiha d-dinja kollha.
 • Il-qalb tas-saċerdot hi bħal kontenitur ta’ ħniena u tjieba.
 • Il-qalb tas-saċerdot hi kalċi ta’ mħabba.
 • Il-qalb tas-saċerdot hi post fejn jiltaqgħu l-imħabba umana u qaddisa.
 • Is-saċerdot hu bniedem li l-għan tiegħu hu li jkun Kristu ieħor.
 • Is-saċerdot hu bniedem li jgħix biex iservi.
 • Is-saċerdot hu bniedem li sallab lilu nnifsu, sabiex huwa wkoll ikun imtella’ ‘l fuq u jiġbed kollox lejn Kristu.
 • Is-saċerdot hu bniedem b’qalbu mimlija bl-imħabba għal Alla.
 • Is-saċerdot hu don ta’ Alla lill-bniedem, u tal-bniedem lil Alla.
 • Is-saċerdot hu simbolu tal-Kelma li saret laħam.
 • Is-saċerdot hu x-xabla misnuna tal-ġustizzja ta’ Alla.
 • Is-saċerdot hu r-riflessjoni tal-imħabba ta’ Alla

One thought on “2. Riflessjonijiet

 1. Pingback: Talb għall-bżonnijiet tas-Saċerdoti – L-Ewkaristija u s-Saċerdozju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s