Talb Ewkaristiku

Monstrance+for+adoration

Riflessjonijiet u Meditazzjonijiet li jistgħu jintużaw quddiem Ġesu’ Sagramentat (ħsibijiet minn kitba ta’ Ronnie Gauci):

0. Viżta lil Ġesu’ f’forma ta’ poeżija

1. Riflessjoni – L-Ewkaristija … Aħseb Ftit

2. L-Invit – Ikellimna Ġesu’

3. Djalogu (meditazzjoni quddiem Ġesu’ Sagramentat)

4. La Tħallinix fil-Bard – Ġesu’

5. Ġesu’ Ewkaristija Jgħallimna

6. Ġesu’ Jkellimni dwar l-Umilta’

7. Ġesu’ Jkellimni dwar il-Fiduċja Sħiħa f’Alla

8. Ġesu’ Jkellimni dwar l-Imħabba ta’ Alla għall-Midneb

Oħrajn (mis-sit tal-Laikos) :

Viżta lil Ġesù Sagramentat (1)

Viżta lil Ġesù Sagramentat (2)

Viżta lil Ġesù Sagramentat (3)

Viżta lil Ġesù Sagramentat (4)

Viżta ta’ billejl lil Ġesù Sagramentat

Anima Christi – Ruħ ta’ Kristu

Dal-misteru – Tantum Ergo

Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha – Salm 116

Ikun imbierek Alla

O Mejda Mqaddsa

Mulej, ibgħat l-għerf

Talba lil Ġesù Sagramentat

Tqarbina tax-xewqa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s